1

नाम: 

कृषि उपज थोक बजार

सम्पर्क व्यक्ति: 

रुपा कुमारी दाहाल

सम्पर्क व्यक्ति मोबाइल: 

+977-9846045517

वडा न: 

ठेगाना: 

शान्तिवन

सम्पर्क नम्बर : 

61532592