थोक बजारको मूल्य सूचि विवरण

Date कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
Jestha 5, 2079 अदुवा के.जी. 50 70 60
Jestha 5, 2079 आलु रातो के.जी. 38 40 39
Jestha 5, 2079 काउली स्थानिय के.जी. 0 0 0
Jestha 5, 2079 कागती के.जी. 200 250 225
Jestha 5, 2079 खु्र्सानी हरियो के.जी. 100 150 125
Jestha 5, 2079 गोलभेडा सानो के.जी. 109 122 115.5
Jestha 5, 2079 च्याउ (कन्ये) के.जी. 180 220 200
Jestha 5, 2079 च्याउ (डल्ले) के.जी. 450 500 475
Jestha 5, 2079 प्याज सुकेको के.जी. 35 40 37.5
Jestha 5, 2079 फर्सी पाकेको के.जी. 50 60 55
Jestha 5, 2079 भिण्डी के.जी. 30 40 35
Jestha 5, 2079 भुई कटहर गोटा 120 140 130
Jestha 5, 2079 भेडे खु्र्सानी के.जी. 120 140 130
Jestha 5, 2079 मेथीको साग मुठा 30 35 32.5
Jestha 5, 2079 मौसम के.जी. 130 135 132.5
Jestha 5, 2079 रायो साग मुठा 40 50 45
Jestha 5, 2079 लप्सी के.जी. 0 0 0
Jestha 5, 2079 लौका के.जी. 40 50 45
Jestha 5, 2079 स्कूस के.जी. 0 0 0
Jestha 5, 2079 हरियो धनियाँ के.जी. 100 150 125
Jestha 5, 2079 गोलभेडा ठूलो के.जी. 100 110 105
Jestha 5, 2079 आलु सेतो के.जी. 35 40 37.5
Jestha 5, 2079 गाजर के.जी. 70 90 80
Jestha 5, 2079 बन्दा के.जी. 50 60 55
Jestha 5, 2079 काउली के.जी. 80 90 85
Jestha 5, 2079 मूला के.जी. 30 40 35
Jestha 5, 2079 भन्टा के.जी. 70 80 75
Jestha 5, 2079 मटरकोसा के.जी. 120 120 120
Jestha 5, 2079 हिउँदे सिमि के.जी. 0 0 0
Jestha 5, 2079 करेला के.जी. 30 40 35
Jestha 5, 2079 घिरौँला के.जी. 40 50 45
Jestha 5, 2079 स्क्वास फर्सी के.जी. 15 20 17.5
Jestha 5, 2079 बरेला के.जी. 0 0 0
Jestha 5, 2079 पालक साग मुठा 30 35 32.5
Jestha 5, 2079 पिडालु के.जी. 0 0 0
Jestha 5, 2079 घिउ सिमी के.जी. 50 70 60
Jestha 5, 2079 ब्रोकाउली के.जी. 0 0 0
Jestha 5, 2079 स्याउ फुजी के.जी. 200 250 225
Jestha 5, 2079 अनार के.जी. 300 320 310
Jestha 5, 2079 सुन्तला के.जी. 0 0 0
Jestha 5, 2079 अमला के.जी. 0 0 0
Jestha 5, 2079 मेवा के.जी. 80 90 85
Jestha 5, 2079 लसुन खासा के.जी. 180 200 190
Jestha 5, 2079 राजमा के.जी. 0 0 0
Jestha 5, 2079 राजमा के.जी. 0 0 0
Jestha 5, 2079 गोलभेडा स्थानीय के.जी. 0 0 0
Jestha 5, 2079 आलु निलो (MS 423) के.जी. 40 42 41
Jestha 5, 2079 लसुन के.जी. 0 0 0
Jestha 5, 2079 हरियो लसुन के.जी. 180 200 190
Jestha 5, 2079 हरियो प्याज के.जी. 35 40 37.5
Jestha 5, 2079 बोडी गेडा के.जी. 80 100 90
Jestha 5, 2079 बोडी बोसे के.जी. 40 50 45
Jestha 5, 2079 बकुल्ला के.जी. 0 0 0
Jestha 5, 2079 काक्रो सलाद के.जी. 10 15 12.5
Jestha 5, 2079 काक्रो स्थानीय के.जी. 15 25 20
Jestha 5, 2079 टुसा/तामा के.जी. 0 0 0
Jestha 5, 2079 कुरिलो के.जी. 0 0 0
Jestha 5, 2079 परवल के.जी. 80 100 90
Jestha 5, 2079 चिचिंडा के.जी. 40 50 45
Jestha 5, 2079 फर्सी हरियो के.जी. 20 25 22.5
Jestha 5, 2079 चम्सुर साग मुठा 30 35 32.5
Jestha 5, 2079 खोले साग मुठा 40 50 45
Jestha 5, 2079 फर्सीको मुन्टा मुठा 30 35 32.5
Jestha 5, 2079 स्याउ के.जी. 130 150 140
Jestha 5, 2079 नास्पाती के.जी. 180 200 190
Jestha 5, 2079 आप दसहरी के.जी. 170 175 172.5
Jestha 5, 2079 आप मालदा के.जी. 0
Jestha 5, 2079 अंगुर हरियो के.जी. 0 0 0
Jestha 5, 2079 अंगुर कालो के.जी. 150 160 155
Jestha 5, 2079 केरा मालभोग के.जी. 100 110 105
Jestha 5, 2079 केरा हरियो के.जी. 115 125 120
Jestha 5, 2079 तर्बुजा के.जी. 25 30 27.5
Jestha 5, 2079 आरु बखडा के.जी. 0 0 0
Jestha 5, 2079 किवी के.जी. 350 400 375
Jestha 5, 2079 एवोकादो के.जी. 450 450 450
Jestha 5, 2079 अकबरे खुर्सानी के.जी. 300 400 350
Jestha 5, 2079 उखु बिटा 0 0 0
Jestha 5, 2079 तरुल के.जी. 0 80 40
Jestha 5, 2079 सखरखण्ड के.जी. 0
Jestha 5, 2079 नरिवल काँचो के.जी. 0 0 0
Jestha 5, 2079 नरिवल हरियो के.जी. 100 100 100
Jestha 5, 2079 सजीवन के.जी. 0 0 0
Jestha 5, 2079 आप के.जी. 130 160 145