थोक बजारको मूल्य सूचि विवरण

Date कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
Jestha 25, 2078 कागती के.जी. 100 120 110
Jestha 25, 2078 खु्र्सानी हरियो के.जी. 70 100 85
Jestha 25, 2078 च्याउ (कन्ये) के.जी. 180 220 200
Jestha 25, 2078 च्याउ (डल्ले) के.जी. 400 450 425
Jestha 25, 2078 भुई कटहर गोटा 100 150 125
Jestha 25, 2078 भेडे खु्र्सानी के.जी. 100 120 110
Jestha 25, 2078 मौसम के.जी. 0 0 0
Jestha 25, 2078 लप्सी के.जी. 0
Jestha 25, 2078 हरियो धनियाँ के.जी. 80 120 100
Jestha 25, 2078 पिडालु के.जी. 0 0 0
Jestha 25, 2078 अनार के.जी. 220 250 235
Jestha 25, 2078 सुन्तला के.जी. 0 0 0
Jestha 25, 2078 अमला के.जी. 0
Jestha 25, 2078 मेवा के.जी. 100 120 110
Jestha 25, 2078 राजमा के.जी. 0 0 0
Jestha 25, 2078 नास्पाती के.जी. 0 0 0
Jestha 25, 2078 आप दसहरी के.जी. 70 75 72.5
Jestha 25, 2078 आप मालदा के.जी. 70 80 75
Jestha 25, 2078 आप चौसा के.जी. 80 100 90
Jestha 25, 2078 अंगुर हरियो के.जी. 240 240 240
Jestha 25, 2078 अंगुर कालो के.जी. 0 0 0
Jestha 25, 2078 केरा मालभोग के.जी. 75 90 82.5
Jestha 25, 2078 केरा हरियो के.जी. 70 80 75
Jestha 25, 2078 तर्बुजा के.जी. 25 30 27.5
Jestha 25, 2078 आरु बखडा के.जी. 0 0 0
Jestha 25, 2078 किवी के.जी. 750 800 775
Jestha 25, 2078 एवोकादो के.जी. 0 0 0
Jestha 25, 2078 अकबरे खुर्सानी के.जी. 250 300 275
Jestha 25, 2078 उखु बिटा 0 0 0
Jestha 25, 2078 तरुल के.जी. 0
Jestha 25, 2078 सखरखण्ड के.जी. 0
Jestha 25, 2078 नरिवल काँचो के.जी. 80 100 90
Jestha 25, 2078 नरिवल हरियो के.जी. 0
Jestha 25, 2078 सजीवन के.जी. 0
Jestha 25, 2078 अदुवा के.जी. 80 100 90
Jestha 25, 2078 आलु रातो के.जी. 30 40 35
Jestha 25, 2078 काउली स्थानिय के.जी. 0 0 0
Jestha 25, 2078 गोलभेडा सानो के.जी. 35 40 37.5
Jestha 25, 2078 प्याज सुकेको के.जी. 50 50 50
Jestha 25, 2078 फर्सी पाकेको के.जी. 35 40 37.5
Jestha 25, 2078 भिण्डी के.जी. 60 70 65
Jestha 25, 2078 मेथीको साग मुठा 25 30 27.5
Jestha 25, 2078 रायो साग मुठा 30 40 35
Jestha 25, 2078 लौका के.जी. 60 70 65
Jestha 25, 2078 स्कूस के.जी. 0 0 0
Jestha 25, 2078 गोलभेडा ठूलो के.जी. 50 55 52.5
Jestha 25, 2078 आलु सेतो के.जी. 28 30 29
Jestha 25, 2078 गाजर के.जी. 80 100 90
Jestha 25, 2078 बन्दा के.जी. 30 35 32.5
Jestha 25, 2078 काउली के.जी. 70 80 75
Jestha 25, 2078 मूला के.जी. 35 40 37.5
Jestha 25, 2078 भन्टा के.जी. 50 60 55
Jestha 25, 2078 मटरकोसा के.जी. 0 0 0
Jestha 25, 2078 हिउँदे सिमि के.जी. 0 0 0
Jestha 25, 2078 करेला के.जी. 40 60 50
Jestha 25, 2078 घिरौँला के.जी. 60 70 65
Jestha 25, 2078 स्क्वास फर्सी के.जी. 35 40 37.5
Jestha 25, 2078 बरेला के.जी. 0 0 0
Jestha 25, 2078 पालक साग मुठा 25 30 27.5
Jestha 25, 2078 घिउ सिमी के.जी. 60 70 65
Jestha 25, 2078 ब्रोकाउली के.जी. 0 0 0
Jestha 25, 2078 स्याउ फुजी के.जी. 200 250 225
Jestha 25, 2078 लसुन खासा के.जी. 200 220 210
Jestha 25, 2078 राजमा के.जी. 0 0 0
Jestha 25, 2078 गोलभेडा स्थानीय के.जी. 0 0 0
Jestha 25, 2078 आलु निलो (MS 423) के.जी. 43 45 44
Jestha 25, 2078 लसुन के.जी. 0 0 0
Jestha 25, 2078 हरियो लसुन के.जी. 50 60 55
Jestha 25, 2078 हरियो प्याज के.जी. 25 30 27.5
Jestha 25, 2078 बोडी गेडा के.जी. 90 100 95
Jestha 25, 2078 बोडी बोसे के.जी. 80 90 85
Jestha 25, 2078 बकुल्ला के.जी. 0 0 0
Jestha 25, 2078 काक्रो सलाद के.जी. 20 25 22.5
Jestha 25, 2078 काक्रो स्थानीय के.जी. 75 80 77.5
Jestha 25, 2078 टुसा/तामा के.जी. 0 0 0
Jestha 25, 2078 कुरिलो के.जी. 0 0 0
Jestha 25, 2078 परवल के.जी. 80 100 90
Jestha 25, 2078 चिचिंडा के.जी. 50 60 55
Jestha 25, 2078 फर्सी हरियो के.जी. 35 40 37.5
Jestha 25, 2078 चम्सुर साग मुठा 25 30 27.5
Jestha 25, 2078 खोले साग मुठा 40 45 42.5
Jestha 25, 2078 फर्सीको मुन्टा मुठा 35 40 37.5
Jestha 25, 2078 स्याउ के.जी. 120 160 140