किसान बजारको नाम ठेगाना वडा नम्बर सम्पर्क व्यक्ति सम्पर्क नम्बर
किसान बजार बिरौटा पोखरा बिरौटा, खाध्य तथा कृषि सामाग्री गोदाम छेउ १७ उमानाथ सुबेदी +977-9846257403
आजीवन कृषि उपज बिक्रि केन्द्र अमरसिह चोक १०
फेवा किसान बजार पोखरा १८ १८
किसान बजार काउखोला काहुखोला १३
किसान बजार ठुली पोखरी ठुली पोखरी १६